0

Tom varukorg

Stärka kvinnor

                            

Jämställt producentstöd och utvecklingsprogram

Divine investerar direkt i jordbruksstöd och utvecklingsprogram för utbildning och olika rättigheter, inte minst kvinnors rätt att kunna försörja sig själva. Kvinnliga kakaobönder spelar en viktig roll i kakaons försörjningskedja, men deras arbete är ofta okänt och undervärderat.

För oss på Divine är det viktigt att vi bidrar till jämställdheten. Att inkludera kvinnor och ge dem möjlighet att utvecklas anser vi leder till bättre resultat, både för samhällen och företag. Divine har investerat 25 miljoner svenska kronor i olika projekt, utvecklingsprogram och jordbruksstöd. Bland annat i projekt i samarbete med Kuapa Kokoo.kooperativet i Ghana, som hjälper människor att utveckla sina språk- och matematikfärdigheter. Vi har genomfört projekt tillsammans med kooperativet Exportação de Cacao de Qualidade (CECAQ-11) i São Tomé som fokuserar på just jämställdhet.

Utbildning för kvinnor

Inom Kuapa Kokoo har stöttning för kvinnor alltid varit en prioritet. Tusentals kvinnor har fått utbildning i hur de kan upprätthålla sin inkomst, även under lågsäsongen när det inte finns någon kakao att sälja. Kuapa Kokoo har över 100 000 kakaobönder, varav en tredjedel är kvinnor. Många av dem har arbetat sig upp och fått roller på nationell nivå inom organisationen, men fortfarande besitter männen de betydande positionerna. Troligtvis för att kvinnorna inte har samma läsfärdigheter som männen.

Grundläggande utbildning

År 2014 genomförde Divine den första utbildningen inom läs- och matematik tillsammans med Kuapa Kokoo. Målet var att öka den grundläggande kunskapen, framförallt bland kvinnor. Utbildningen pågick under hela året och mottogs väldigt positivt av eleverna. Bara kunskapen att kunna skriva sitt namn, möjliggör att de kan signera och registrera transaktioner. Att lära sig känna igen och kunna läsa vanliga ord.

En av deltagarna, Lydia Dufie i Sikaman, säger “Nu kan jag se vilken buss jag ska ta för att kunna ta mig hem”. Att lära sig räkna möjliggör också bättre ekonomisk hantering av kakaogårdar, hushåll och inkomster. Comfort Opoku säger “Nu kan jag läsa och skriva, det har verkligen stärkt mitt självförtroende. När jag säljer min kakao kan jag numera läsa på vågen själv”.

Divine strävar efter att kontinuerligt förbättra utbildningen och nyligen förlängdes den från fem till nio månader. Detta ger mer tid till att genomföra kursen och stödja eleverna i deras lärande. Utbildningarna kommer att spridas inom hela Kupa Kokoos kooperativ för att utöka räckvidden och dess inverkan.

Jämställd chokladproduktion

Divine har samarbetat med CECAQ-11 i São Tomé och tagit fram ett program som handlar om genusrättvisa. Vi vill skapa en möjliggörande miljö för kvinnliga kakaobönder genom att öka tillgångar för resurser och utbildning. Programmet innehåller workshops för att öka medvetenheten om kvinnors arbete, inklusive obetalt arbete, med målet att utmana sociala normer som undervärderar kvinnors bidragande till familj och samhälle.

Ngoleagorbu Cocoa Farmers´ Union (NGOCFU) är ett kooperativ av kakaobönder som bor i utkanten av Gola Rainforest i Sierra Leone, ett av de sista kvarvarande fragmenten av Västafrikas antika regnskog. Sedan 2018 har Divine arbetat med NGOCFU för att utveckla kriterierna och metoderna för en skogs-vänlig kakao vision. Samtalen handlar framförallt om bevarandet av den forntida skogen, men vi förstår att detta kan inte uppnås utan ett genusfokus, då kvinnor är nyckeln till att hantera dessa resurser.

Lucia Mansaray, ordförande för Faritrade Premium kommittén i Ngoleagorbu och väktare av Gola Rainforest säger “Sedan kooperativet bildades tar kvinnor nu en del i ledarroller och har nyckelansvar. Vi känner oss mer bemyndigande i vårt samhälle”. Hon tillägger också, “Nu finns det kvinnor som är inköpschefer. Det skulle aldrig hända förut”.

 

Nyhetsbrev